Vers uit eigen tuin

Asperge

Algemeen

Asperge is een meerjarige groente die behoord tot de asparagaceae familie. De Latijnse naam van de asperge is aparagus officinalis

Er zijn groene en witte asperges. De witte asperges zijn wit omdat ze worden afgedekt met grond, daardoor krijgen ze geen licht en dus ook geen groene kleur. De groene asperges groeien bovengronds en krijgen dus wel een groene kleur. Er zijn wel verschillende rassen voor groene en witte asperges, omdat sommige rassen meer geschikt zijn voor een bepaalde teeltwijze.

Zaaien

Asperges zaaien is lastig, maar niet onmogelijk. De asperges worden gezaaid om een zaaibedje buiten of in een zaaibakje binnen. Binnen gaat de kieming sneller en gecontroleerder.

Buiten zaaien kan vanaf maart tot april. De planten worden gezaaid op een zaaibedje in rijtjes met 30 cm afstand. In de rij kan worden uitgedund op 15 cm tussen de plantjes. Dun de planten uit als ze ongveer 10 cm groot zijn. Het kiemen kan buiten lang duren, wel anderhalve maand. Je laat de planten daarna gewoon laten doorgroeien. In het najaar/winter kun je het loof afsnijden en het volgende voorjaar kun je dan de wortelstokken uitplanten (zie hiervoor het kopje uitplanten).

Binnen zaaien kan ook van maart tot april. Zaai de zaden in een zaaibakje en zet de planten op een lichte plaats. Bij kamertemperatuur kiemen de zaden met ongeveer twee weken tijd. Als de planten 10 cm hoog zijn kun je ze overpotten naar eigen potjes. Kies hier voor redelijk grote potten, want aspergeplanten maken een groot wortelstelsel en het is het beste als de wortels voldoende ruimte hebben om te groeien.

Uitplanten

Aspergeplanten die binnen zijn gezaaid kunnen worden uitgeplant als ze 30 cm groot zijn. Plant de planten op een kweekbed met ongeveer 30 cm ruimte tussen de planten. Laat ze de rest van het jaar groeien. Aan het einde van het jaar kun je het loof van de planten verwijderen.

Het voorjaar van het 2e jaar (dus het jaar na zaaien) kun je de wortels uitplanten op de definitieve plek. Het is het beste om asperge’s te planten op een plek waar nog niet eerder asperges hebben gestaan. Maak de grond van het stukje waar de aspergeplanten komen goed los tot zeker 60 cm diepte, maar als dieper losmaken lukt zou dat helemaal mooi zijn.

In maart/april kunnen dan de wortels worden uitgeplant. Graaf hiervoor geulen van 25 cm diep en 90 cm breed. De aspergeklauwen kunnen daar dan in worden uitgeplant op 40 cm onderlinge afstand. Tussen de geulen hou je een afstand van 70 cm vrij (dus in totaal groeien de planten 160 cm van elkaar).

Square foot gardening

Aspergeplanten zijn geen typische groente voor in een square foot garden, maar aangezien de planten een flink aantal wortels maken en in de zomer ook bovengronds aardig groot worden, is het handig om één bed te maken met alleen maar asperge. In elk van kan een aspergeplant.

Aangezien de planten diep de grond in groeien is het aan te raden om een bak te gebruiken zonder bodem, zodat de planten verder de grond in kunnen groeien onder de bak.

Verzorging

Voor witte asperges is het nodig om ruggen te maken, zodat de planten onder de grond blijven groeien. Leg eerst 10 cm aarde op de planten en enige tijd later nogmaals 10 cm, dat is fijner voor de plant dan in een keer 20 cm. Voor de teelt van groene asperges is dit niet nodig.

Verder bestaat de verzorging alleen uit het standaard water geven en onkruid wieden.

Aa het eind van het seizoen, in september, kan het oude afgestorven loof worden weggehaald.

Oogsten en bewaren

Het eerste jaar na het uitplanten (dus in jaar twee), kan er tot half mei worden geoogst. In de jaren daarna kan er geoogst worden tot 24 juni, daarna moet de plant door kunnen groeien om in de wortels weer reserves aan te leggen voor volgend jaar.

De asperges worden geoogst wanneer er scheurtjes komen in de aarde aan de bovenkant van de rug. De asperges kunnen worden geoogst door te ‘trekken’ of te ‘steken’. Voor het trekken van de asperges wordt de grond rondom de asperge weggehaald, vervolgens kan de asperge met een draaiende beweging van de plant worden losgehaald. Voor het steken is een speciaal aspergemes nodig. Met het trekken van de asperges wordt de plant minder beschadigd.

Oogst regelmatig zodat de asperges niet boven de grond uitkomen, dan wordt de bovenkant van de asperges namelijk paarsig, staan ze nog langer boven de grond, dan worden ze groen. De asperges zijn nog steeds eetbaar. Voor groene asperges is dit uiteraard minder van toepassing, omdat ze al boven de grond groeien. Oogst echter nog steeds regelmatig, zodat de stengels niet uitgroeien tot een volwaardige plant.

Zaai en oogsttabel

Zaai- en oogsttabel asperge